| Повече ▼

Arcpy: Бих искал да се присъединя към .xls таблица към .shp таблица, използвайки две общи полета

Arcpy: Бих искал да се присъединя към .xls таблица към .shp таблица, използвайки две общи полета


arcpy: Бих искал да се присъединя към .xls таблица към .shp таблица, използвайки две общи полета, вместо едно общо поле.

Възможно ли е това в ArcGIS с помощта на python?


Не вярвам, че това е възможно, но можете лесно да създадете ново поле във всяка таблица, да го попълните с обединяване на двете полета, които ви интересуват, и след това да използвате това ново поле за присъединяване.


Едно от възможните решения би било да се създаде обединено поле както в електронната таблица, така и в класа на характеристиките, след това да се използва функцията Excel to Table, за да се въведе вашата електронна таблица в таблица, след което да се използва функцията Add Join, за да завършите присъединяването. Python би направил нещо подобно:

import arcpy env.workspace = "path to workspace" excel_file = r "path to file" input_fc = r "path to shapefile" output_table = r "path to output table" convert_table = arcpy.ExcelToTable_coversion (excel_file, output_table, "Sheet1") arcpy.

Гледай видеото: Upload Bulk Data from csv to New or an Existing Table - Oledb.NET E05