| Повече ▼

Мога ли да използвам esri-листовка заедно с arcgis api?

Мога ли да използвам esri-листовка заедно с arcgis api?


Не съм сигурен, че съм разбрал съвместното съществуване на arcgis javascript api с библиотеката на esri-листовки.

Мога ли да използвам листовка заедно с javascript api.

Например мога ли да построя картата си с javascript api (нов esri.Map (…)) и след това да добавя L.esri.Dynamic слой?

Ако не, предполагам, че ще трябва да избера кой от двата различни пътя искам да следвам.


брошурата esri е алтернатива на ArcGIS API за JavaScript, а не нещо, което има много смисъл да се опитвате да комбинирате.

L.esri.DynamicMapLayer осигурява сравнима функционалност (в рамките на листовката) за зареждане на динамични картографски услуги, публикувани на ArcGIS Server, в класа „esri/layer/ArcGISDynamicMapServiceLayer“ в JSAPI

моля, разгледайте често задаваните въпроси за брошурата на esri за повече информация.