| Повече ▼

Получете разстояние от точка до най-близкия ръб на многоъгълник с PyQGIS

Получете разстояние от точка до най-близкия ръб на многоъгълник с PyQGIS


Имам 2 .shp слоя в работното си пространство,polyLayerиpointLayer

Използвайки PyQGIS, бих искал да мога да получа разстоянието от точката до най-близката граница на полигона.

Направих това нещо успешно в PostGIS. Изглежда, че това трябва да е много често използвана заявка, но не мога да намеря нищо при извършването на такива заявки в .shp файлове с помощта на PyQGIS.

Някой знае ли как може да се постигне това?


Всичко е лесно, когато знаете как ... За улеснение поставих координатите на точката тук.

#define the point pt = QgsPoint (289749,56754) pt = QgsGeometry.fromPoint (pt) #get the active polygon layer = qgis.utils.iface.activeLayer () polygon = layer.getFeatures (). next () geom = polygon .geometry () #do the business distanceToPolygon = QgsGeometry.distance (pt, geom) print distanceToPolygon

Гледай видеото: QGIS Python PyQGIS - Select features from a vector layer