| Повече ▼

Присъединяване към таблица на MS Access (accdb) към слой с функции в ArcGIS за работен плот?

Присъединяване към таблица на MS Access (accdb) към слой с функции в ArcGIS за работен плот?


Бих искал да се присъединя към таблица от база данни за достъп на Microsoft (.accdb) към слой от функции в ArcGIS 10.1.

Как да свържа таблици от тази база данни със съществуващи слоеве, които имат съответстващ атрибут?


Според този отговор има ole Db доставчик на файлове acdb.

След като инсталирате драйвера, трябва да можете да настроите ole DB връзка в Arcmap.

След това трябва да можете да плъзгате и пускате таблица от .accdb файла в TOC и да настроите присъединяване към нея, както бихте правили всяка друга таблица.


Гледай видеото: Междинни суми Subtotals в Excel