| Повече ▼

Неуспешно експортиране на всички редове в таблицата на атрибутите в ArcMap в .dbf

Неуспешно експортиране на всички редове в таблицата на атрибутите в ArcMap в .dbf


Бих искал да експортирам голяма таблица с атрибути във формат .dbf, който включва почти 5 000 000 реда. Но експортираната таблица съдържа само около половината от редовете, без да показва съобщение за грешка по време на процеса на експортиране. Чудя се дали има ограничение за размер за експортиране на таблица с атрибути в ArcGIS.


.dbf файловете имат ограничение за размер, но не е задължително броят на редовете. Това е ограничение на размера на диска от 2 GB. Ако имате много атрибути, 5 000 000 реда могат да направят .dbf доста голям.

Може би ще искате да премахнете някои ненужни атрибути. Или разделете файла на части.

Друга възможност е да опитате да разгледате други файлови формати.