| Повече ▼

Зареждане на * .adf файлове в QGIS с помощта на Python

Зареждане на * .adf файлове в QGIS с помощта на Python


Опитвам се да напиша цикъл за зареждане на .adf файлове в QGIS и да създам контурна карта от всеки един. Отговорът на по-стар въпрос за зареждане на .adf файлове (тук: Зареждане на * .adf файлове в QGIS?) Беше много добър, но бих искал да знам как да извърша същото действие с помощта на Python.


Оказва се, че файлът наистина е растов файл „hdr.adf“. Скриптът на pythoniface.addRasterLayer (fileName, rasterName)работил


Гледай видеото: How to extract Elevation points for Every Cell from RASTER dem in ArcGIS