| Повече ▼

Извличане на растерни данни извън клипа

Извличане на растерни данни извън клипа


Опитвам се да извлека растер на Sea Surface Temp (плаващо цяло число), който включва както морска температура, така и температура на сушата. Искам данните извън клип. Обрязах бреговата линия с полигон в Arc 10.2, но проблемът е в останалите желани данни извън полигона. Опитах извличане чрез маска без успех, тъй като ще върне стойности само в полигона, а не извън него. Всички предложения биха били полезни.


  • Направете голям многоъгълник около цялата си зона за изследване, на и извън морето
  • Използвайте инструмента за симетрична разлика, за да получите разликата между полигона на вашата брегова линия и полигона на учебната зона, за да създадете офшорен многоъгълник
  • Извлечете вашите растерни данни с помощта на офшорен многоъгълник